เกาะหวาย เกาะสวรรค์ของการพักผ่อน

เกาะหวายนั้นเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะหมากและเกาะช้าง ดังนั้นเรือไปเกาะหวายจะใช้เที่ยวเรือเดียวกับเกาะหมาก โดยที่เรือจะออกจากฝั่งคือท่าเรือแหลมงอบ วิ่งไปประมาณ40 นาที จะแวะส่งผู้โดยสารที่เกาะหวายก่อน  จึงไปเกาะหมากต่อ ส่วนขากลับนั้นเรือที่ออกจากเกาะหมาก ก็จะแวะรับผู้โดยสารที่เกาะหวายกลับเข้าฝั่งที่แหลมงอบ ดังนั้นผู้โดยสารควรจองตั๋วเรือไปเกาะหวายแบบไปกลับ เพื่อการันตีความแน่นอนของเที่ยวเรือ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางตรงไปยังเกาะหวายนั้นมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแบบวันเดียวไปกลับจากเกาะช้าง ทางเรือจึงจำเป็นต้องรู้จำนวนผู้โดยสารล่วงหน้า เพื่อจัดการรับส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง เกาะหวายยังคงอยู่ซึ่งความเป็นธรรมชาติทั้งทะเล และป่าบนเกาะ ที่พักบนเกาะหวายจึงมีแค่ 5แห่งเท่านั้น ทุกที่ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า และใช้ไฟเป็นเวลา ที่พักเกาะหวายส่วนใหญ่จึง ไม่มีพัดลม ไม่มีแอร์ และไม่มีปลั๊กให้ชาร์ตไฟ โดยจะสามารถอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ที่ Reception ของที่พักเท่านั้น เกาะแห่งนี้จึงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่หนีความเจริญของประเทศตัวเองมาพักผ่อน และนิยมใช้วิธีการเดินทางไปเกาะหวาย ผ่านทางเกาะช้างซะมากกว่า ทำให้เรือไปเกาะหวายจากฝั่ง(แหลมงอบ)จึงมีเที่ยววิ่งน้อยนั่นเอง