รับฝากลงทะเบียนเรียนรามคำแหง

ลงทะเบียนราม

รับฝากลงทะเบียนเรียนราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีเวลาไปลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่รามคำแหง หรือไม่สะดวกในการลงทะเบียนเรียนทางเน็ต

ข้อดีของการฝากลงทะเบียนเรียนราม

ไม่ต้องลางานเพื่อไปลงทะเบียนเรียน
ไม่ต้องเข้าคิวลงทะเบียนที่ยาวเหยียด
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดและ กทม.
ไม่ต้องเดินทางไปรับใบเสร็จเองที่มหาลัย เราจัดส่ง EMS ให้ถึงบ้าน
ไม่ต้องใช้บัตรนักศึกษา ใช้แค่เพียงรหัสนักศึกษาเท่านั้น
ไม่ต้องมีบาร์โค้ดรายวิชา
ลงทะเบียนได้ทั้งภาคปกติ ฤดูร้อน และสอบซ่อม

ขั้นตอนในการฝากลงทะเบียนเรียนราม มีดังนี้

แจ้งรหัสนักศึกษา
แจ้งชื่อนักศึกษา พร้อมนามสกุล
แจ้งเภาคการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน
แจ้งรหัสวิชาที่ต้องาการลงทะเบียน (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแจ้ง)
แจ้งหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ลงทะเบียน
หากขอจบกรุณาระบุ หากไม่ระบุจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนปกติ
แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
เบอร์โทรศัพท์

TEL & LINE   0815552293

ตัวอย่าง การฝากลงทะเบียนทางไลน์

รับฝากลงทะเบียนเรียนราม
รับฝากลงทะเบียนเรียนราม
 • หลังจากนั้นจะมีการตอบรับ และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ+
 • เมื่อนักศึกษาชำระเงินแล้ว ทางเราจึงจะไปลงทะเบียนให้
 • จัดส่งใบเสร็จ ด้วยระบบ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 • สำหรับภาคเรียนต่อไป จะมีบริการแจ้งวันลงทะเบียน ให้ทุกภาคเรียน
  ตามช่องทางการติดต่อเดิม
 • ค่าบริการ 300บาท/รหัสนักศึกษา (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว สำหรับการลงทะเบียนปกติ)

ตารางค่าลงทะเบียนราม ตามจำนวนหน่วยกิต

ข้อควรทราบ

 • การลงทะเบียน อาจจะไม่ลงในวันและเวลาที่กำหนดตามรหัสนักศึกษา โดยที่ค่าบริการ
 • 300บาทได้รวมค่าปรับ30บาท(ลงไม่ตรงวัน) แล้ว
  แต่ไม่ได้รวมค่าปรับล่าช้า 100บาท
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย ไม่เช่นนั้นเราจะลงทะเบียน
 • ตามปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับ นศ.เอง และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว เราไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาฝากลงทะเบียนล่วงหน้า จะช่วยป้องกันความผิดพลาด
 • หากรับราคาค่าบริการ 300 บาทไม่ได้ แนะนำให้ไปลงทะเบียนด้วยตัวเอง
 • ไม่ใช่บริการตอบปัญหา หรือปรึกษาปัญหาการเรียน